Oferta coachingu

Coaching wizerunku

W ramach kreacji wizerunku oferuję wsparcie w tworzeniu misji, wizji, celów i wartości firm w oparciu o metodę coachingu. Usługę kieruję do kadry zarządzającej, mającej bezpośredni wpływ na kierunek rozwoju firmy.

Business coaching

Prowadzę sesje coachingowe dla menedżerów i specjalistów mające na celu wzmocnienie efektywności ich pracy.

Metodę coachingu stosuję również w procesie precyzowania wizerunku usług i produktów.

Life coaching

Asystuję Klientom w ich rozwoju osobistym zapraszając do poszukiwań odpowiedzi na pytania natury egzystencjalnej i światopoglądowej.

 Jak pracuję

Jak pracuję

Pracuję zachowując pełną poufność.
Tworzę bezpieczną przestrzeń do refleksji i rozwoju.
Prowadzę przez proces zmian w określonym przez Klienta kierunku.
Czerpię satysfakcję z Jej/Jego odkrywczych pomysłów i podjętych decyzji.
Towarzyszę w wyzwalaniu ze schematów, tabu i innych ograniczeń, blokujących potencjał Klienta w stawaniu się tym, kim chce być.

Pracuję w oparciu o zasady CoachWise ™.

Proces coachingu prowadzę poprzez zadawanie pytań, słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej oraz wsparcie.

Ufam, że:
  • Klienci są zdolni, pomimo tego, że w danym momencie napotykają na trudności – sam nie jestem od nich lepszy.
  • Klienci są kreatywni, sami potrafią określić własną wizję, cele oraz wyzwolić zasoby w kontekście wyzwań, które sobie stawiają – ja jedynie im w tym asystuję.
  • Klienci są mądrzy, posiadają wiedzę, doświadczenia, umiejętności oraz intuicję, które pozwalają im rozwijać to, czego pragną –  ja zaś, stawiając odpowiednie pytania, bez narzucania własnych rozwiązań, uczestniczę w tym procesie.
  • Klienci są dobrzy, pragną rozwijać się we właściwym kierunku – ufając w ich szlachetność, bez oceniania, mam przywilej pomóc im w docieraniu do ich prawdziwych wartości.

prof. EWST dr hab. Piotr Lorek

nauczyciel akademicki, właściciel agencji wizerunkowej, coach
dr hab. Piotr Lorek
dr hab. Piotr Lorek

Zamów sesję coachingową

wpłata online

Przekrocz siebie. Wznieś się w górę.
Zobacz więcej.